تعين توالي DNA

جهت سفارش انجام تعیین توالی لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:

۱- فایل Sequencing-Request-Form را دانلود نمایید.

۲- ستون Sample & Primer Names فرم را مطابق با برچسب تیوپ کامل نمایید. 

۳- ستون Purification را در صورت نیاز تخلیص Yes و عدم نیاز No را انتخاب نمایید.

۴- نمونه و پرایمر خود را در تیوپ های ۰٫۵ یا ۱٫۵ قرار دهید. 

۵- شماره تماس را به همراه نمونه به شرکت ارسال نمایید.

فایل های مربوط به توالی یابی

Fragment-Analysis-Request-Form

Re-Sequencing-Request-Form

Sequencing-Request-Form

فایل های راهنما

DNA-Sequencing-Guidelines

Gel-Extraction-Guideline